Uavhengig kontroll av våtrom

uavhengig kontroll av våtrom

Uavhening kontroll blir utført som et tiltak for å påse at kvalitetskontroll av håndtverkere er utført og at prosjektering av areidet lever opp til kravene i byggteksnisk forskrift. Det blir også kontrollert at arbeidet er utført i tråd med tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Grunnen til at disse reglene innføres er for å redusere byggefeil og for å sørge for at det bygges med riktig kvalitet. Kontroll er obligatorisk for områder som har betydning for helse og sikkerhet hvor feil og mangler kan føre til alvorlige konsekvenser.

Jeg er autorisert takstmann og medlem i Norsk Takst og utfører uavhengig kontroll av våtrom. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Ta kontakt