Alt innen takst av bolig og næringseiendom

Verditakst og lånetakst

Ved en verditaksering fastsetter jeg markedsverdien av boligen på gjeldende tidspunkt. Her tas momenter som areal, beliggenhet og standard i betraktning. Lånetaksten ligger til grunn for langsiktig belåning. Vi utfører verdi- og lånetaksering av alle typer boliger.

tilstandsrapport

En tilstandsrapport danner grunnlaget for en trygg boligtransaksjon for alle parter. Rapporten tar for seg boligens tilstand på ulike områder. Vi utfører boligsalgsrapport og tilstandsrapport av alle typer boliger.

Taksering av tomt og eiendom

Har du en tomt du skal selge? Det finnes egne retningslinjer for taksering av ulike typer tomter. Disse har jeg full kontroll på. Vi beregner markedsverdien din tomt eller fritidseiendom har i dag.

Taksering av næringsbygg

Ved taksering av næringseiendom må faktorer som leieinntekter, markedskapasitet og bruksområder tas med i beregningen. Ved hjelp av gårdsregnskap og leieavtaler fastsetter jeg eiendommens markedsverdi i dag. Vi utfører taksering av komplette næringsbygg og seksjoner.

Forhåndstaksering

Planlegger du å sette opp et tilbygg til boligen din? Kanskje planlegger du å bygge en ny garasje? For å få vite hva verdien av eiendommen vil bli når byggingen er ferdig, kan du få utført en forhåndstakst.

Ferdigbefaring og ettårsbefaring

Vi utfører ferdigbefaring – også kalt overtakelsesforretning – av alt fra leiligheter til flermannsboliger og eneboliger. Her sjekker jeg at overflater og innredning er av gjeldende standard. Er det feil og mangler, hjelper vi deg å fastslå beløp og tidsramme for når dette skal rettes. 

Har du kjøpt ny bolig? Ved kjøp av nyoppført bolig har du rett til å kreve avholdt ettårsbefaring. Dersom det foreligger mangler ved entreprenørens ytelser, kan det kreves erstatning eller opprettelse innen reklamasjonsfristen.

Oppfølging av vedlikehold og rehabilitering

Har du en eiendom som skal rehabiliteres? Ved mer omfattende oppdrag kan det være lønnsomt å få noen med faglig innsikt til å foreta økonomiske vurderinger underveis i prosjektet. Vi følger opp, slik at du har kontroll til enhver tid.

Uavhengig kontroll av våtrom

Ved søknadspliktig bygging av våtrom i boliger skal det gjennomføres uavhengig kontroll av fuktsikring. Vi kontrollerer viktige løsninger og produksjonsunderlag, og gir deg dokumenter som bekrefter at kontrollen er gjennomført.

Veiledende prisliste pr 01.01.2022

TAKSTER

 • Eks mva: | Inkl mva:

 • Leiligheter inntil 75 m² BRA

  Kr 5 000,- | Kr 6 250,-

 • Leiligheter 75 - 150 m² BRA

  Kr 6 000,- | Kr 7 500,-

 • Leiligheter 150 -250 m² BRA

  Kr 7 000,- | Kr 8 750,-

 • Tomannsboliger/Rekkehus inntil 150 m² BRA

  Kr 7 000,- | Kr 8 750,-

 • Tomannsboliger/Rekkehus 150 - 250 m² BRA

  Kr 8 000,- | Kr 10 000,-

 • Eneboliger Inntil 200 m² BRA

  Kr 8 000,- | Kr 10 000,-

 • Eneboliger 200 -300 m² BRA

  Kr 9 000,- | Kr 11 250,-

 • Større boliger etter avtale.

TILSTANDSRAPPORTER - NS 3600

 • Eks mva: | Inkl mva:

 • Leiligheter inntil 75 m² BRA

  Kr 7 500,- | Kr 9 375,-

 • Leiligheter 75-150 m² BRA

  Kr 8 500,- | Kr 10 625,-

 • Leiligheter 150 -250 m² BRA

  Kr 10 500,- | Kr 13 125,-

 • Tomannsboliger/Rekkehus inntil 150 m²

  Kr 12 000,- | Kr 15 000-

 • Tomannsboliger/Rekkehus 150 - 250 m² BRA

  Kr 13 000,- | Kr 16 250,-

 • Eneboliger inntill 200 m² BRA

  Kr 13 000,- | Kr 16 250,-

 • Eneboliger 200-300 m² BRA

  Kr 15 000,- | Kr 18 750,-

 • Større boliger etter avtale.

Hulltaking kr 1 000,- eks. mva pr. hull.

Timepris kr 1 750,- eks. mva

ANNET

 • Eks mva: | Inkl mva:

 • Plantegninger fra

  Kr 1000,- | Kr 1 250,-

 • Ferdigbefaringer leiligheter -

  Kr 3 000,- | Kr 3 750,-

 • Ferdigbefaringer eneboliger -

  Kr 4 000,- | Kr 5 000,-

 • Skaderapporter fra

  kr 6 000,- | Kr 7 500,-

 • Uavhengig kontroll pr. bad/våtrom

  kr 6 000,- | Kr 7 500

 • Alle retakster rabatteres med 25 %.