Tilstandsrapport bolig

Tilstandsrapport av bolig

I en tilstandsrapport av din bolig vil du få en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tilstand. Tilstandsrapporten forteller om teknisk tilstand og vedlikehold av din bolig.

I en tilstandsrapport vil også feil og avvik  i forhold til byggeforeskriftene beskrives i tillegg til beskrivelse av tilstand etter for eksempel slitasje.

En tilstandsrapport kan dekke boligen i sin helhet eller deler av boligen.

Som autorsiert takstmann og medlem av Norsk Takst kan du føle deg trygg på at du får en grundig og reell vurdering av din bolig.

Ta kontakt