Taksernig av Næringsbygg

Næringsbygg

Når en verditaksering av næringseiendom utføres legges som regel leieinntekter til grunn for takst. 

Jeg tar en vurdering på områdets generelle leienivå for nøringsbugg i tillegg til næringsbyggets objektive kvalitet og standard samt beliggenhet.

Forhåndstakst på næringseiendomen følger samme prinspper som for verditakst, men det gjøres en vurdering av bygget kun på grunnlag av tegninger og andre tekniske beskrivelser

Som autorisert takstmann i Norsk Takst med over 20 års erfaring kan du føle deg trygg på at min vurdering av ditt nøringsbygg baseres på erfaring og kompetanse. 

Send meg gjerne en henvendelse dersom du har spørsmål vedrørende taksering av næringsbygg.


Ta kontakt